Технически характеристики
accsessories
2/2 и 3/2 мини разпределители с бутон 2/2 и 3/2 мини разпределители с бутон за преграда 2/2 и 3/2 мини разпределители с бутон 2/2 и 3/2 мини разпределители с панел за бутон
2/2 и 3/2 мини разпределители с рамо и ролка 2/2 и 3/2 мини разпределители с чупещо рамо и ролка 2/2 и 3/2 мини разпределители с бутон 2/2 и 3/2 мини разпределители с бутон за преграда
2/2 и 3/2 мини разпределители с рамо и ролка 2/2 и 3/2 мини разпределители с чупещо рамо и ролка 2/2 и 3/2 мини разпределители с бутон 2/2 и 3/2 мини разпределители с панел за бутон