Технически характеристики        Бобини и щекери
5/2 разпределител с една бобина 5/2 и 5/3 разпределители с две бобини 5/2 разпределител с една бобина и пневматика 5/2 и 5/3 разпределители с две бобини и пневматика
5/2 рзапределител с пневматично управление 5/2 и 5/3 рзапределители с две пневматики монтажни плочи за разпределители тип-115