Технически характеристики          Бобини и щекери
3/2 разпртеделител с една бобина 3/2 разпртеделител с две бобини 3/2 разпртеделител с една бобина и пневматика 3/2 разпртеделител с две бобини и пневматика 5/2 разпртеделител с една бобина 5/2 и 5/3 разпртеделители с две бобини
5/2 разпртеделител с една бобина и пневматика 5/2 и 5/3 разпртеделители с две бобини и две пневматики 3/2 разпртедел с пневматично управление 3/2 разпртеделител с две пневматики 5/2 разпртеделител с пневматично управление 5/2 и 5/3 разпртеделители с две пневматики
3/2 ръчен разпределител 3/2 ръчен разпределител 3/2 ръчен разпределител 5/2 и 5/3 ръчени разпределители 5/2 и 5/3 ръчени разпределители 5/2 и 5/3 ръчени разпределители
3/2 разпределител с бутон 5/2 и 5/3 разпределители с бутон 3/2 разпределител с бутон за преграда 3/2 разпределител с рамо и ролка 3/2 разпределител с чупещо рамо и ролка 3/2 разпределител с късо рамо и ролка
3/2 разпределител с късо чупещо рамо и ролка 3/2 ръчен разпределител 3/2 разпределител с осезател 3/2 разпределител с панел за бутон 5/2 разпределител с бутон 5/2 разпределител с бутон
5/2 разпределител с бутон за преграда 5/2 разпределител с рамо и ролка 5/2 разпределител с чупещо рамо и ролка 5/2 разпределител с късо рамо и ролка 5/2 разпределител с късо чупещо рамо и ролка 5/2 разпределител с бутон
5/2 разпределител с осезател 5/2 разпределител с панел за бутон бутони за разпределители