Технически характеристики         Бобини и щекери
5/2 разпределител с една бобина 5/2 и 5/3 разпределители с две бобини 5/2 разпределител с една бобина и пневматика 5/2 и 5/3 разпределители с две бобини и две пневматики 5/2 разпределител с пневматично управление
5/2 и 5/3 разпределители с две пневматики 5/2 и 5/3 ръчни разпределители 5/2 и 5/3 ръчни разпределители 5/2 и 5/3 ръчни разпределители 5/2 разпределител с бутон
5/2 разпределител с бутон 5/2 разпределител с бутон за преграда 5/2 разпределител с рамо и ролка 5/2 разпределител с пречупено рамо и ролка 5/2 разпределител с късо рамо и ролка
5/2 разпределител с печупено късо рамо и ролка 5/2 ръчен разпределител 5/2 разпределител с осезател 5/2 разпределител с панел за бутон монтажни плочи за разпределители тип-125
бутони за разпределители