Технически характеристики         Бобини и щекери         Бутони
3/2 разпределител с една бобина 3/2 разпределител с две бобини 3/2 разпределител с една бобина и пневматика 3/2 разпределител с две бобини и две пневматики 5/2 разпределител с една бобина
5/2 и 5/3 разпределител и с две бобини 5/2 разпределител с една бобина и пневматика 5/2 и 5/3 разпределители с две бобини и две пневматики 3/2 разпределител с пневматично управление 3/2 разпределител с две пневматики
5/2 разпределител с пневматично управление 5/2 и 5/3 разпределители с две пневматики 3/2 разпределител с ръчно управление 3/2 разпределител с ръчно управление 3/2 разпределител с ръчно управление
5/2 и 5/3 разпределители с ръчно управление 5/2 и 5/3 разпределители с ръчно управление 5/2 и 5/3 разпределители с ръчно управление 3/2 разпределител с бутон 3/2 разпределител с бутон
3/2 разпределител с бутон за преграда 3/2 разпределител с рамо и ролка 3/2 разпределител с пречупено рамо и ролка 3/2 разпределител с късо рамо и ролка 3/2 разпределител с пречупено рамо и ролка
3/2 разпределител с бутон 3/2 разпределител с осезател 3/2 рзапределител с панел за монтиране на бутон 5/2 разпределител с бутон 5/2 разпределител с бутон
5/2 разпределител с бутон за преграда 5/2 разпределител с рамо и ролка 5/2 разпределител с пречупено рамо и ролка 5/2 разпределител с късо рамо и ролка 5/2 разпределител с пречупено рамо и ролка
5/2 разпределител с бутон 5/2 разпределител с осезател 5/2 рзапределител с панел за монтиране на бутон монтажни плочи за разпределители колектори за разпределители