Технически характеристики         Бобини и щекери
3/2 разпределител с една бобина 3/2 разпределител с две бобини 3/2 разпределител с една бобина и пневматика 3/2 разпределител с две бобини и пневматика
5/2 разпределител с една бобина 5/2 разпределител с две бобини 5/2 разпределител с една бобина и пневматика 5/2 разпределител с две бобини и пневматика
5/3 разпределител с две бобини 5/3 разпределител с две бобини и пневматика 3/2 разпределител с пневматично управление 3/2 разпределител с две пневматики
5/2 разпределител с пневматично управление 5/2 разпределител с две пневматики 5/3 разпределител с две пневматики 5/2 и 5/3 разпределители с ръчно управление
монтажна плоча за разпределители