Технически характеристики         Бобини и щекери
5/2 разпределител с една бобина 5/2 разпределител с две бобини 5/3 разпределител с две бобини монтажна плоча за разпределител 130-ISO5599/1
модулна монтажна плоча за разпределител 130-ISO5599/1 монтажна плоча за фронтален монтаж-еденична монтажна плоча за фронтален монтаж-модулна аксесоари за монтажни плочи