Технически характеристики         Бобини и щекери
5/2 разпределител с една бобина 5/2 разпределител с две бобини