[Начална страница]               [СЕРТИФИКАТИ]
бутални компресори с ресивер бутални компресори обезшумени бутални компресори без бутилка Компресори за промишлени газове:амоняк,пропан-бутан,диметил етер и др. мобилни компресори винтови компресори 2,2-7,5 Kw
винтови компресори 4-30 Kw винтови компресори 5,800-10,800 m3/min винтови компресори с ресивер 11-18,5 Kw водни и въздушни охладители изсушители за компресиран въздух изсушители за висока входяща температура
адсорбционни изсушители водо-масло разделители Филтри за компресиран въздух чилъри-водоохлаждащ агрегат ресивери/бутилки/ за компресиран въздух компресорни глави