Технически характеристики
неръждаеми нипели  неръждаеми нипели  неръждаеми нипели редукции неръждаеми нипели редукции конусна резба неръждаема нипел муфа редукция неръждаема нипел муфа редукция неръждаем холендер мъжка резба неръждаем холендер мъжка женска резба
неръждаем холендер женска женска резба неръждаеми редукции мъжка женска резба неръждаеми ВРН редукции неръждаеми муфи неръждаеми редукции женска резба неръждаема муфа редукция неръждаема тапа мъжка резба